สังคมคนปากน้ำ

พสกนิกรชาวตำบลบางปู ใหม่ ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1

พสกนิกรชาวตำบลบางปู ใหม่ ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

เมื่่อเวลา 08.00 น.วันที่ 13 ต.ค.62 ผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ และนายสมชาย โกทัณฑ์ นำพสกนิกรชาวตำบลบางปูใหม่ และใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จำนวน 21 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

โดยมี พระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสแห่งวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์แสดงธรรมเทศนา เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสำคัญ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นเลิศทางด้านการเกษตร การศึกษา ศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่น ๆ โดยมี น.ส.จิณณะ เกตุแก้ว คณะกรรมการสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ (กพสอ.) นายสมศักดิ์ โกทัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม และพสกนิกรชาวตำบลบางปูใหม่ ร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและนุ่งขาวห่มขาว เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมี บริษัท สยาม ยี เอส แบตเตอรี่ พร้อมด้วยประธาน อสม. หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ และพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนคอต่อ ฝั่งน้ำจีดและฝั่งน้ำเค็ม นำอาหาร คาวหวาน ขนม และน้ำดื่ม มาบริการให้ผู้ที่มาร่วมพิธีทำบุญได้รับประทานกันอีกด้วย

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin