สังคมคนปากน้ำ

พิม อัศวเหม แจกข้าวสาร แก่ผู้ยากไร้ เนื่องในเทศกาลกินเจ โรงเจท่งเสียงปากน้ำ

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 ต.ค.62 ที่ บริเวณศาลเจ้าโรงเจท่งเสียงปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ นายประกอบ วงศ์วัฒนพล ประธานโรงเจท่งเสียงปากน้ำ และคณะกรรมการฯ ร่วมกันจัดงานเทศกาลกินเจ ของโรงเจท่งเสียงปากน้ำ ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – วันที่ 8 ตุลาคม 2562 โดยในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ทางโรงเจท่งเสียงปากน้ำ ได้จัดประกอบพิธีอุทิศหีบเสืัอผ้า (อุยเซีย) เครื่องเซ่นไหว้ให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีโพวโต่วอุทิศเครื่องเซ่นไหว้ให้เหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติ

จากนั้นเวลา 15.00 น. นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทน นายชนม์สวัสดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี แจกข้าวสารให้แก่ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2562 โดยมี นายประกอบ ประธานโรงเจฯ และคณะกรรมการโรงเจท่งเสียงปากน้ำ ให้การต้อนรับ

พร้อมด้วย นายสหัส ตู้จินดา อดึตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ตลอดจนสมาชิก สภา อบจ.สมุทรปราการ สมาชิก สภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทยเทพรส จำกัด มหาชน และคณะกรรมการโรงเจท่งเสียงปากน้ำ ร่วมกันแจกข้าวสาร อาหารแห้ง และเงิน ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ กว่า 3,000 คน

ทั้งนี้ นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นตัวแทน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้ร่วมมอบเงินทำบุญ ให้กับทางโรงเจท่งเสียงปากน้ำ อีกด้วย โดย นาย ประกอบ วงศ์วัฒนกุล ประธานโรงเจทงเสียงปากน้ำ ได้กล่าวขอบคุณ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุน โรงเจท่งเสียงปากน้ำ มาโดยตลอด

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin