การศึกษา-ศาสนา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 มิ.ย.62 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ อนุบาลเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมีนายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจน คณะครู นักเรียน บุคลากรสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม รวม 140 คน โดยมี นายปิติชาย ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ให้การต้อนรับ

สำหรับจัดกิจกรรมโครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 เมื่อ 28 ปี ที่ผ่านมา ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเพื่อเผยแพร่งานสหกรณ์สู่โรงเรียน

โดยบรรยากาศภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ยังเป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 จำนวน 11 โรงเรียน โดยมี นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมทั้ง มอบรางวัลการออมดีเด่น ให้กับนักเรียน จำนวน 11 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รางวัลเงินออมดีเด่นรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท และเป็นทุนการศึกษากรรมการสหกรณ์นักเรียนดีเด่น 1 ทุน รวม 64 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะ ได้เดินชมนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ในโรงเรียน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin