สังคมคนปากน้ำ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันทึ่ 14 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมราษฏร์บางปูใหม่ร่วมใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู เทศบาลบางปู 110 ตำบลบางปู อำเมืองสมุทรปราการ นายชลินทร จันทะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายเสรี สังขโชติ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บางปูใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพันเอกพิเศษหญิง ราตรี ศรีเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ทีมวิทยากร จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ต.ท.พิชญพงศ์ ศรีทา สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.บางปู ร.ต.ท.สุมิตร ไทยเกิด รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.บางปู ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนสถานศึกษา สถานประกอบการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้จำนวน 60 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ มีวัตถุประส่งค์ คือ 1. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคลใกล้ตัวเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาล 2. เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน 3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

โดยบรรยากาศภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการอบรมในเรื่องของการประเมินผู้ป่วย จากสาเหตุ ต่างๆ รวมทั้งระบบทางเดินหายใจ และการ CPR ปั๊มหัวใจอย่าถูกวิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin