สังคมคนปากน้ำ

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562-2563

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 14 ส.ค.62 ที่ห้องประชุม ชั้น 23 หอชมเมือง ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดยมีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายวริทธิ์ชนวีร์ อัศวเหม ประธานหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายพีระ เศรษฐธรรม รองประธานกรรมการฯ นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเลขาธิการ คณะกรรมการหอการค้า คณะที่ปรึกษาหอการค้า และสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยมีระเบียบวาระการประชุมประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการและติดตามผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมือวันที่ 5 เมษายน 2561เรื่องรายงานกิจกรรมประจำปี ของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง รับรอง งบดุลประจำปี 2561 หลังจากนั้น ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 -2563 เนื่องจากกรรมการชุดปัจจุบันครบวาระ ซึ่งมติในที่ประชุม เห็นชอบให้นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นั่งแทนประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ อีกหนึ่งสมัย โดยมี นายวริทธิ์ชนวีร์ อัศวเหม เป็นประธานที่ปรึกษาหอการค้า นายพินิจ เติมบุญ เป็นที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ยังมีคนรุ่นใหม่อย่างนางสาว พิม อัศวเหม บุตรสาว ของนายพูลผล อัศวเหม เข้ามาร่วมบริหารหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562-2563 อีกด้วย

โดย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึง สมาชิกและคณะกรรมการให้ความไว้วางใจ เลือกให้ตนเป็นประธานเข้ามาบริหารหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสมัยที่ 2 จริง ๆ แล้วตนถนัดทางด้านท้องถิ่นมากกว่า แต่ว่าในสมัยที่ 2 เราก็มีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาหอการค้า และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงจะต้องดูในเรื่องพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์รูฟท็อป หรือ ในเรื่องของขยะในจังหวัดสมุทรปราการที่มีปัญหามากมาย ส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรปราการ โรงงานอุตสาหกรรมเรามีตั้ง 7 พันกว่าโรง ในแต่ละโรงก็มีความรู้ความสามารถที่ดีอยู่แล้วในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างภาษีให้กับรัฐบาล ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็คงจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องคมนาคมให้ดีกว่านี้ และในเรื่องของหอการค้า เราก็ทำร่วมกับท้องถิ่นอยู่แล้ว และวันนี้เราได้ ส.ส. ในจังหวัดสมุทรปราการ เพราะฉะนั้นเราก็คงพัฒนาร่วมกัน และคงจะเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเต็มรูปแบบ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin