สังคมคนปากน้ำ

10 สโมสรโรตารี จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 1500 ต้น

10-%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8

10 สโมสรโรตารี จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 1500 ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินิพันปีหลวง 88 พรรษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ส.ค.62 ที่ สถานตากอากาศบางปู อดีตนายกสโมสรโรตารีสำโรง ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฏร์อุทิศและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายก วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล นายกสโมสรโรตารีสำโรงประจำปีบริหาร 2562-2563 กล่าวรายงานถึงวัถตุประสงค์การจัดงาน โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8 ณ สถานตากอากาศ บางปู

ด้วยสโมสรโรตารีสำโรงริเริ่มและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันในการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปกป้องการกัดเซาะชายฝั่ง โดย มีเจตนาอย่าแข็งขัน ต่อเนื่อง และได้ปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกางมาแล้วกว่า 15,000 ต้น ในระยะเวลา 8 ปี ในปีนี้ สโมสรโรตารีสำโรงร่วมกับ 10 สโมสรโรตารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในการดำเนินกิจกรรมนี้ โดยร่วมกันปลูกต้นโกงกางเป็นจำนวน 1500 ต้น ในปีนี้ได้กำลังสำคัญจากสโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎรอุทิศ ซึ่งเป็นเยาวชนในการอุปถัมภ์ของโรตารีสำโรง มาร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ชุมชน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่โรตารีให้ความสำคัญ และ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนของเรา เพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สโมสรโรตารีสำโรง ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สำโรง และ พื้นที่อื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้น 6 แนวทางตามเจตนารมม์ของโรตารีสากลในการเน้นเรื่อง การป้องกันและต่อสู้โรตร้าย การศึกษา อนามัยแม่และเด็ก น้ำเพื่อชีวิตและสุขอนามัย เศรษฐกิจชุมชน และ ขจัดความขัดแย้งสร้างสันติภาพ

สโมสรโรตารีสำโรงมีเจตนาที่จะดำเนินกิจกรรมอย่างแน่วแน่ใน 6 แนวทาง อาทิเช่น โครงการแก้วตาโรตารี โครงการน้ำดื่มเพื่อชีวิต โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกรียติวันแม่แห่งชาติ โครงการบริจาคโลหิต และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย  เสียง สภ.นายก วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล นายกสโมสรโรตารีสำโรงประจำปีบริหาร 2562-2563

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin