สังคมคนปากน้ำ

ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครบรอบ 127 ปี 10 สิงหาคม 2562

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ad

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ส.ค.62 ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.เมืองสมุทรปราการ ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครบรอบ 127 ปี 10 สิงหาคม 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่พระราชทาน กำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน

โดยมี นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร และแพทย์ประจำตำบล ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี กันอย่างพร้อมเพียง

โดยบรรยากาศภายในงาน หลังจากประกอบพิธีทางศาสนา เสร็จสิ้น นายอําเภอเมืองฯ ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งความปรารถนาดีถึงกํานันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เนื่องในวันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจําปี 2562 จากนั้นได้ประดับขีด กำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 7 ราย ประกอบไปด้วย กำนันตำบลบางเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ท้ายบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลแพรกษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 หมู่ 5 ตำบลบางเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลบางปูใหม่ และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่สารวัตรกํานัน ชั้นที่ 1 ได้แก่นายปรีดา ทองเงิน สารวัตรกำนันตำบลท้ายบ้าน และ แพทย์ประจําตําบล ชั้นที่ 1 ได้แก่นางสาวบุปผา เอี่ยมสำอางค์ แพทย์ประจำตำบลท้ายบ้าน

ก่อนเข้าสู้ระเบียบวาระการประชุมประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่สมควรได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 โดยนายไพบูณร์ พินเที่ยง กำนันตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin