สังคมคนปากน้ำ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันรพี ประจำปี 2562

%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันรพี ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานรำลึกเนื่องโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2562 โดยนาย ณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมีพร้อมด้วย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม วางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต และเป็นการเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ในฐานะที่ทรงเป็นผู้พัฒนากิจการด้านนิติศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า

โดยภายในพิธียังการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การพิจารณาคดีศาลจำลอง การบริจาคโลหิต การจัดนิทรรศการวันรพี และการเปิดรับปรึกษาปัญหากฎหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานและร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก
ทั้งนี้ สำหรับ “วันรพี” ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin