การศึกษา-ศาสนา

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีแห่องค์ผ้าป่ามหากุศล มอบทุนการศึกษา ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 72 ปี 6 รอบ

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีแห่องค์ผ้าป่ามหากุศล มอบทุนการศึกษา ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 72 ปี 6 รอบ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ก.ค.62 ที่วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ พระมหาวิโรจน์ อัคคะปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แห่งวัดพุทธภาวนาราม พร้อมคณะสงฆ์ กรรมการวัดฯ และชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทอดผ้าป่ามหามงคล บูรณะอุโบสถวัดพุทธภาวนาราม พิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวง จำนวน 40 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 72 ปี 6 รอบ หลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

โดยมี นายประโยชน์ ตั้งเด่นไชย นางกันตยา ตั้งเด่นไชย นางมะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย นางอนุสรา ยังตรง อดีต ส.ส.สมุทรปราการ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ใหญ่ชูชาติ ดุลยประภัสสร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวง ตลอดจน พ่อค้า ประชาชนชาวชุมชน วัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมาก

โดยบรรยาการในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีแห่องค์ผ้าป่ามหากุศล รอบศาลาจตุรมุข พิธีมอบทุนการศึกษา โดยหลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ตลอดจนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายผ้าป่าและเครื่องบริวาร จตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้น พระภิกษุสงฆ์ พร้อมเหล่าบรรดาศิษยานศิษย์ และชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ได้ถวายการสรงน้ำและรับของที่ระลึกจาก เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เนื่องในวันทำบุญอายุวัฒนมงคล 72 ปี 6 รอบ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

นอกจากนี้ บรรยากาศโดยรอบศาลาจตุรมุข ยังมีเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์หลวงพ่ออธิการสำเนา นำอาหาร คาวหวาน และน้ำดื่ม มาเปิดเป็นโรงทาน ให้ผู้ที่มาร่วมงานบุญ ในครั้งนี้ ได้รับประทานอาหารร่วมกัน อีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin