ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.เตรียมปรับปรุงสนามกีฬาวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เพื่อรองรับการแข่งขันระดับจังหวัด

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81

ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (วัดราษฎร์โพธิ์ทอง) หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้มีสถานที่ออกกำลังกาย หรือจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีเนื้อที่กว้างขวาง

ซึ่งการดำเนินการประกอบไปด้วยการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาฟุตบอล อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น โรงยิมเนเซี่ยม 1 ชั้น และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สำหรับผู้ที่จะมาใช้สถานที่ นอกจากให้ประชาชนได้ออกกำลังกายแล้ว ยังทำไว้เพื่อรองรับการแข่งขันระดับต่างๆ ทั้งระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับจังหวัด สามารถมาใช้สนามกีฬาได้

โดย นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผย สภา อบจ.สมุทรปราการ ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องการให้ประชาชน ได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย พร้อมทั้งรองรับการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพราะจังหวัดสมุทรปราการ ได้เตรียมพร้อมที่จะเป็นเมืองของการกีฬาด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นต้องมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานรองรับ

นอกจากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (วัดราษฎร์โพธิ์) แล้ว อบจ.สมุทรปราการ ยังเตรียมงบประมาณในการปรับปรุงและก่อสร้าง สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอสำหรับใช้เป็นสถานที่รองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ โดยจะสามารถจุผู้ที่จะเข้าชมการแข่งขันได้กว่า 2 หมื่นคน ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่ความเป็นเมืองแห่งการกีฬาในอนาคตได้

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin