สังคมคนปากน้ำ

เทศบาลตำบลบางปู พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ลงเรือเก็บขยะ ตลอดเส้นทางจักรยาน เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิด “หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ”

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 มิ.ย.62 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางพริมลักษณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาชาวตำบลบางปู ร่วมกิจกรรมพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ลงเรือเก็บขยะ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิด “หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ” ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด จำนวน 3 โครงการ ในส่วนของโครงการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ”

ทางสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ได้เริ่มพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ลงเรือเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยพัฒนาตลอดเส้นทางจักรยาน เริ่มจากหน้าฟาร์ม-ตำหรุ จุดที่ 1.หน้าฟาร์ม-ยัวร์ซ่า จุดที่ 2. ยัวร์ซ่า-เทศบาล จุดที่ 3. เทศบาล-สามห่วง และจุดที่ 4. สามห่วง-เมืองสมุทร โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 328 คน และในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ จุดที่ 1.เมืองสมุทร – ซอยเทศบาลบางปู 100 อุดมทรัพย์ จุดที่ 2. ซอยเทศบาลบางปู 100 อุดมทรัพย์ – ซอยเทศบาลบางปู 83 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ จุดที่ 3. ซอยเทศบาลบางปู 83 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ และจุดที่ 4. ฝั่งตรงข้ามโรงงานสยามยีเอสแบตเตอรี่ – สวนตำหรุ โดยมี เจ้าหน้าที่และจิตอาสาเข้าร่วม จำนวน 341 คน

ซึ่งในแต่ละวันจะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ออกเป็น 4 ชุด ในแต่ละชุดจะมีทีมตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะวัชพืชในคลอง และทีมเก็บกวาดขยะ ตามจุดตลอดแนว ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบางปู และจิตอาสาชาวตำบลบางปู จะร่วมกันพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ลงเรือเก็บขยะ ตลอดเส้นทางจักรยาน ไปจนสุดแนวเขตรับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิด “หนึ่งจังหวัด หนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ”

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin