ข่าวประชาสัมพันธ์

นครหลวงค้าข้าว บริษัท กลางฯ และ สภ.สำโรงใต้ จัดทำ MOU ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%81%e0%b8%a5

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มิ.ย.62 ที่ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด เลขที่ 118 หมู่ 9 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดงสมุทรปราการ นายวริศวงศ์ พิชญ์พงศา ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโรงงาน บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพิมล ผู้จัดการภาคกลาง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ พันตำรวจโท อุทัย เกียรติพงษ์ สารวัตรหัวหน้างานจราจร สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐว่าด้วย ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมาตรการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยทั้งในขณะที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความสูญเสีย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้ให้ความสมัครใจตกลงเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % กับตำรวจภูธรภาค 1 และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

โดยพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ และบันทึกความร่วมมือ ดังนี้ ข้อ 1. ภายใต้ข้อตกลงแห่งบันทึกความร่วมมือ หน่วยงานที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายบันทึกต่างตกลงให้ความร่วมมือกัน เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงาน ต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอกภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร และมีการบังคับใช้ให้ทุกคนภายในองค์กรได้ยืดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ข้อ 2. ทุกหน่วยงาน ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างหลักประกันให้กับผู้ใช้รถ โดยรถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย สำหรับผู้ประสบภัย ตาม พระราชบัญญัติ ตุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ข้อ 3. ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทาง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กำหนดและยินยอมให้คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน ที่แต่งตั้งขึ้น สามารถเข้าตรวจประเมินถึงมาตรการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานตลอดจนยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

โดยบรรยากาศหลังพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางบริษัท กลางฯ ได้มอบหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ ให้กับผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโรงงาน บริษัท นครหลวงค้าข้าว พร้อมทั้งมอบเสื้อกันฝน เสื้อ POLICE สะท้อนแสง ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สำโรงใต้ และมอบกระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง RESCUE ให้กับตัวแทน อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ก่อนร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ ที่ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยมี นายธวัชชัย แสงทอง ผู้จัดการสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ,ร.ต.อ.ไพรัตน์ แป่มจำนัก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานด้านจราจรของ สภ.สำโรงใต้ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด กว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin