การศึกษา-ศาสนา

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%99

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 13 มิ.ย.62 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายปิติชาติ ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวให้โอวาท และเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน โดยมี นายสิงห์ สมิดรัมย์ ในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถม ปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

โดยบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียน ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน และกล่าวคำไหว้ครู จากนั้นตัวแทนนักเรียนในแต่ระดับชั้น ได้นำพานดอกไม้ ซึ่งภายในประกอบด้วย ธูปเทียน ข้าวตอก ดอกเข็ม อันเป็นสัญญาลักษณ์แห่งภูมิปัญญาที่เฉียบแหลม หญ้าแพรก อันเป็นสัญญาลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม และดอกมะเขือ อันเป็นสัญญาลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน มากราบไหว้บุคคลที่เป็นครู อาจารย์ ของนักเรียน

สำหรับพิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นพิธีกราบไหว้บูชา ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ของบุคคลที่เป็นศิษย์ ต่อบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ ทั้งนี้ เป็นการแสดงออกของความเป็นผู้มีความกตัญญู คือรู้คุณ และกตเวทิตา คือการตอบแทนคุณ อันเป็นธรรมแห่งความเจริญและความสำเร็จของบุคคลทุกส่วน ทุกสังคม อีกด้วย

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin