สังคมคนปากน้ำ

(สสส.) ร่วมกับ (สคล.) จัดโครงการ เวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา “ชุมชนคนสู้เหล้า ส่งเสริมนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5”

%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ (สคล.) จัดกิจกรรมโครงการเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา ชุมชนคนสู้เล่าส่งเสริมนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมี นายเอนก สุขสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เป็นประธานในพิธี และมี นายขวัญเมือง อยู่นาน ตัวแทนสมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (สคล.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน นายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ เจ้าหน้าที่ จาก สคล. ตลอดจนเจ้าหน้าที่จาก อบต.คลองด่าน และพ่อค้า ประชาชน ชาวคลองด่าน จำนวน 30 คน ที่ประสบความสำเร็จในการงดเหล้าจนครบพรรษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา ชุมชนคนสู้เหล้า ส่งเสริมนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยลดละเลิกดื่มเหล้า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาตำบลคลองด่านประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้จัดกิจกรรมงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จึงได้บูรณาการความร่วมมือ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (สคล.) จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติครูที่เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ” ชุมชนคนสู้เหล้า ”

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin