สังคมคนปากน้ำ

The Outdoorplaza shoppingmall จัดโครงการ”อิ่มอุ่น”โรงทานเลิ้ยงอาหารฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

the-outdoorplaza-shoppingmall-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%88

The Outdoorplaza shoppingmall จัดโครงการ”อิ่มอุ่น”โรงทานเลิ้ยงอาหารฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

เมื่่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562The Outdoorplaza shoppingmall จัดโครงการ”อิ่มอุ่น”โรงทานเลิ้ยงอาหาร ฟรี กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาและลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งดำเนินการโดย นายถนอมศักดิ์ สระแก้ว และนางสาวตุ๊กตา สระแก้ว 2 ผู้บริหาร The Outdoor plaza shoppingmall จัดเตรียมข้าว และกับข้าวโดยมีผู้ที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin