สังคมคนปากน้ำ

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จัดกิจกรรม “Super Mom….40 สัปดาห์มหัศจรรย์ครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 2

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3-3

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ต.ค.62 ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 1 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ นายสิรวิชญ์ ติยะพันพงษ์ ผู้จัดการแผนกบริหารการตลาด โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ กล่าวเปิดกิจกรรม “Super Mom…40 สัปดาห์มหัศจรรย์ครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำประจำครอบครัวของคนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ ภายใต้กิจกรรม ‘Super Mom…40 สัปดาห์มหัศจรรย์ครรภ์คุณภาพ’ เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่มีประวัติฝากครรภ์ที่ รพ. เยี่ยมชมดูมาตรฐานการให้บริการ

โดยบรรยากาศภายในงาน มีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง “รู้รอบสุขภาพแม่ตั้งครรภ์” โดย พญ.ลูกหวาย คู่ธีรวงศ์ และหัวข้อเรื่อง “พัฒนาการลูกน้อยสร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์” โดย พญ.ภาวิณี ธีรการุณวงศ์ พร้อมทั้ง พรทิพย์ เกวลิน ผู้จัดการส่วนบริการพยาบาล 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และคุณแม่ที่ยังไม่มีประวัติฝากครรภ์ ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออยากให้คุณแม่ตั้งครรภ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำความรู้จักกับ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ในเรื่องของการให้บริการรับฝากครรภ์และคลอดบุตร และรับรู้ถึงความพร้อมในการให้บริการดูคุณแม่ในทุกขั้นตอน ทั้ง ปรึกษาและตรวจสุขภาพก่อนคลอด ให้คำแนะนำและดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงระหว่างตั้งครรภ์ การตรวจวินิจฉัยโรคก่อนคลอด ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ ให้คำปรึกษาด้านการให้นม เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ นอกจากนี้ยังมีโครงการฝึกอบรมการเตรียมตัวก่อนคลอด รวมถึงจัดโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายเพื่อเป็นทางเลือกอย่างครบครันสำหรับคุณแม่

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin