สังคมคนปากน้ำ

นิติบุคคล อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ต.ค.62 ที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ นิติบุคคล 2 นำโดย นางสาว บุษบา วงศ์ษาพาน ผู้จัดการนิติ ตลอดจนคณะกรรมการ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันภายในชุมชนอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่ให้มีการระบาดอย่างรุนแรง โดยมีการฉีดพ่นกำจัดยุงลายตามอาคารต่างๆ ท่อระบายน้ำ และพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขัง

สำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นกับเด็ก ดังนั้นการลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งยุงลายนั้นชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่นยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว ทางนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ นิติบุคคล 2 จึงได้ทำการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนในชุมชนร่วมมือกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคนเพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หมดไปจากพื้นที่อย่างสิ้นเชิง

 

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin