ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมคนปากน้ำ

ประธานชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ปรับภูมิทัศน์ สถานที่ป่าหญ้ารกร้าง ให้กายเป็นลาน แอโรบิค

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89

เมื่อเวลา 18.00 น. วันทึ่ 14 ก.ค.62 ที่ลานอเนกประสงค์ ริมคลองชลประทาน เทศบาลบางปู 73 (ซอย ที.เจ.ซี) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ นายสรนาท หมัดกอเซ็ม ประธานชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด นำคณะกรรมการชุมชนกลุ่ม อสม.และพ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม ชุมชน ที.เจ.ซี และชุมชนเด่นชัยคอนโด บางปู มาออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค บริเวณลานอเนกประสงค์แห่งใหม่ ที่ทุกคนได้ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ จากป่าหญ้าที่รกร้าง กลายมาเป็นลานอเนกประสงค์ ภายในชุมชน โดยมี หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม จากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู บริษัท สยามยี เอส แบตเตอรี่ จำกัด ที่ให้การสนับสนุน จัดสร้างลานอเนกประสงค์ เวทีโครงเหล็กแอโรบิค และอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

โดยการจัดสร้างลานอเนกประสงค์ ดังกล่าว นอกจากจะให้ชาวชุมชน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ ได้ใชประโยชน์ ในการออกกำลังกาย แล้ว สถานีตำรวจภูธร บางปู ยังได้ใช้สถานที่แห่งนี้ จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข่าวสาร กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน อีกด้วย

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin