Browsing Category:สังคมคนปากน้ำ

สังคมคนปากน้ำ

ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้วัดพระบาทน้ำพุ

0 Comments
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ผู้ใหญ่กบ นายชูชาติ ดุลยประภัสสร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมกับ พี่น้องชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี-เอดส์ โดยมีนายสาโรจน์ เพ็งนารีย์ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย ใต้ 42-61 เป็นตัวแทน นำไปถวายแด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในโอกาสต่อไป ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3...
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น

0 Comments
เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 12 ธ.ค. 62 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

บริษัทกลางฯ ร่วมกับ ปภ.จังหวัดฯ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

0 Comments
บริษัทกลางฯ ร่วมกับ ปภ.จังหวัดฯ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

อบต.บางโปรง จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ “ผู้สูงอายุ..ปลอดโรคภัย..จิตใจดี”

0 Comments
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ธ.ค.62 ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางโปรง
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเสริมสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบอายุ 68 ปี

0 Comments
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเสริมสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบอายุ 68 ปี
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ

0 Comments
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
Continue reading
12343
WordPress Image Lightbox Plugin