Browsing Category:การศึกษา-ศาสนา

การศึกษา-ศาสนา

พ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมพิธีแห่องค์ผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดพุทธภาวนาราม

0 Comments
(ชมคลิป)เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 ต.ค.62 พระเดชพระคุณพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ เจ้าอาวาสแห่งวัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วยพระมหาวิโรจน์ อัคคะปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะพระภิกษุสงฆ์ จัดพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถ ณ วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โดยมี อาจารย์อุดม ดีกระจ่าง ประธานเทคนิคสนามมวยลุมพีนี พร้อมครอบครัวดีกระจ่าง เป็นประธานใหญ่ และมีนายเด่นตรง นางบุญไทย นางมลิวรรณ นางกันตยา พร้อมครอบครัวตั้งเด่นไชย และนางฮ้ายฮั่ว แจ้งสุทิมล ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา

มูลนิธิร่วมกตัญญู ถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน

0 Comments
เมื่อเวลา10.30 น.วันที่ 20 ต.ค.62 นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยคุณแม่ปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา

วัดหนามแดง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 77 รูป

0 Comments
วัดหนามแดง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 77 รูป เนื่องในวันออกพรรษา
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา

พุทธศาสนิกชน ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

0 Comments
เมื่่อเวลา 07.00 น.วันที่ 14 ต.ค.62 พระเดชพระคุณพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม คณะพระภิกษุสงฆ์ และคณะกรรมการวัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานหน้าอุโบสถวัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โดยมี นางฮ้ายฮั๋ว (เจ๊ม๊วย) แจ้งสุทิมล นางกันตยา (เจ๊เข็ม) ตั้งเด่นไชย และพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีกันกันอย่างคึกคักสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0 Comments
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา

อุบาสก อุบาสิกา ผู้ถือศิลปฏิบัติธรรม ชาวตำบลบางปู ทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ณ วัดตำหรุ

0 Comments
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.ย.62 พระครูสุธรรมวิธาน (พระอาจารย์สาม) เจ้าอาวาสวัดตำหรุ และคณะพระภิกษุสงฆ์ วัดตำหรุ จัดพิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี โดยมี อุุบาสก อุบาสิกา ผู้ถือศิลปฏิบัติธรรม ชาวตำบลบางปู ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญวัดตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการลักษณะของการตักบาตรน้ำผึ้ง เหมือนกับการตักบาตร โดยการใส่ข้าวหรือว่าอาหาร อื่นๆ เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าว และอาหารชนิดอื่นเป็นน้ำผึ้ง...
Continue reading
WordPress Image Lightbox Plugin