Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบท่าอากาศยาน งดปล่อยโคมลอย

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบท่าอากาศยาน งดปล่อยโคมลอย โคมควัน จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินหน้าตามแผนปรับปรุงคุณภาพทางวิ่ง ทางขับ เตรียมปิดทางวิ่งฝั่งตะวันออกช่วงกลางคืน

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินหน้าตามแผนปรับปรุงคุณภาพทางวิ่ง ทางขับ เตรียมปิดทางวิ่งฝั่งตะวันออกช่วงกลางคืน เพื่อปรับปรุงพื้นผิว เริ่มงาน 8 พฤศจิกายนนี้
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการปรับเปลี่ยนการตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็นแบบ Concourse Screening เริ่ม 19 พฤศจิกายน นี

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะปรับเปลี่ยนการให้บริการการตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศจาก Centralized Security Screening เป็น Concourse Screening โดยเริ่มให้บริการ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน นี้
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0 Comments
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลแพรกษา เข้ารับการตรวจประเมินสุขภาพช่องปากพร้อมอบรม
Continue reading
12346
WordPress Image Lightbox Plugin