การศึกษา-ศาสนา

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรภูมิ จัดโครงการ พี่มาร์เก็ต ส่งน้องเรียน รุ่นที่ 3 มอบทุนการศึกษา กว่า 2 แสนบาท

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 ส.ค.62 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ทางด้านการศึกษา จำนวน 79 คน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ต.บางพลี อ.บางพลีสมุทรปราการ โดยมี นายปรีดา เทิดทินวิทิต ผู้จัดการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชำนาญ รามแก้ว ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2, นางจุรีพร วัฒนอมาตย์ นักวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1, นายยรรยง เกษมวีรศานต์ ผูจัดการทั่วไปสายบริหารศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ, ดร.เกริกก้อง มังคละพฤกษ์ ผอ.โรงเรียนเกริกวิทยาลัย ตลอดจน ตัวแทนผู้ประกอบการ ร้านค้า คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม กันอย่างพร้อมเพียง

โดย การจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว ภายใต้โครงการ “พี่มาร์เก็ต ส่งน้องเรียน รุ่นที่ 3” ซึ่งปีนี้ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 97 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ประกอบไปด้วย ทุนการศึกษาจากศูนย์การคัามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ จำนวน 50 ทุน ทุนจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ จำนวน 11 ทุน ทุนจากผู้ประกอบการ ร้านค้า True จำนวน 2 ทุน ,ร้านค้าบ้านเบญจรงค์ 1 ทุน ,ร้าน @Now, A Showtime ,Lady Shu จำนวน 3 ทุน ,ร้าน ต้า อีเว้นท์ จำนวน 2 ทุน และทุนการศึกษา จากร้านทองศรีนครินทร์ สาขา 1, 2 และ 3 จำนวน 3 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 237,000 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท)

ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจฯ ได้เล็งเห็นถึงเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติ อย่างไรก็แล้วแต่การที่จะพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ การศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาคน และเราเชื่อว่าการศึกษาคือการแก้ความยากจนที่ยั่งยืน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin