การศึกษา-ศาสนา

คณะครู นักเรียน กศน.ตำบลบางปูใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด เก็บกวาด ขยะ โดยรอบบริเวณสถานศึกษา

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 มิ.ย.62 ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางปูใหม่ (กศน.) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ครู ณภัทร ตองอ่อน (ครูอุ้ย) ครู กศน.ตำบลบางปูใหม่ และคณะครู นักเรียน กศน.จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด เก็บกวาด ขยะ โดยรอบบริเวณสถานศึกษา และบริเวณริมคลองชลประทาน โดยมี ผู้ช่วยเล็ก จิณณะ เกตุแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ มาร่วมเป็นวิทยากร บรรยายงานจิตอาสา ซึ่งเป็นการสร้างสิ่งดี ๆ จากจุดเล็ก ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงสู่สังคม ให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมีผลอย่างไรต่อสังคม และจะส่งผลดีต่อประเทศชาติของเราแค่ไหน การปลูกฝังความคิดที่ดี จะบ่มเพาะจิตใจให้อ่อนโยนและงดงามเป็นพลเมืองที่ดี จากการช่วยเหลือแบ่งปันในบ้าน ก็ออกมาเรียนรู้การแบ่งปันช่วยเหลือในชุมชนบ้าง สิ่งเหล่านี้ จะทำให้นิสัยความเป็นจิตอาสาติดตัวไปจนโต

ด้าน ครู ณภัทร ตองอ่อน (ครูอุ้ย) ครู กศน.ตำบลบางปูใหม่ ได้กล่าวจากการนำนักเรียน ลงพื้นที่ทำความสะอาด เก็บกวาด ขยะ โดยรอบบริเวณสถานศึกษา ภายใต้ กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในครั้งนี้ ทำให้เห็นมุมมองและการทำงานด้านจิตอาสาของนักเรียน ได้ชัดเจนมากขึ้น การสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในการเป็น “ผู้ให้อย่างมีความสุข” นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นกว่าที่เคย

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin