ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมประมงประกาศ “ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 62” ย้ำ!!! ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 มิ.ย.62 ที่ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดปิดระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม ของทุกปี และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน ของทุกปี ครอบคลุมในบางส่วนของพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ และมี นายถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ ข้าราชการกรมประมง ทหารเรือ ตำรวจน้ำ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มสมาชิกชุมชนประมงต้นแบบ นักเรียน ยุวประมง เครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง ตลอดจน ประชาชนชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งผลจากการประกาศใช้มาตรการในปีที่ผ่านมานั้น พบว่า จากการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำหลังการปรับปรุงกฎหมายปิดอ่าวไทยรูปตัว ก สามารถฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม มีผลผลิตของสัตว์น้ำสูงขึ้น โดยผลจากการจับสัตว์น้ำก่อนการใช้มาตรการฯ มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 2,417 กิโลกรัม/วัน และหลังมาตรการฯ มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 2,863.28 กิโลกรัม/วัน ในส่วนปลาทู ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ พบว่าในปีที่ผ่านมาหลังจากสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 มีเรือทำประมงจับปลาทูได้สูงถึง 1,280 กิโลกรัม/วัน/ลำ ปลาทูส่วนใหญ่มีขนาดความยาวเฉลี่ย 18.11 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามเพื่อให้ปลาทูและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ควรที่จะต้องมีการคุ้มครองสัตว์น้ำมิให้ถูกจับหรือทำลายก่อนวัยอันควร ขอให้ระมัดระวังการทำการประมงโดยให้ทำการประมงเฉพาะเครื่องมือที่ประกาศให้สามารถทำการประมงได้เท่านั้น ส่วนเครื่องมืออื่นๆ นอกจากชนิดหรือประเภทที่กำหนดไว้ตามประกาศ ห้ามใช้ทำการประมงโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก และปล่อยขบวนเรือตรวจประมงทะเล จำนวน 8 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายตลอดแนวเขตพื้นที่ปิดอ่าวฯ อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการด้านการประมง และการปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 25,000 ตัว คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วย

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin