Breaking News
ชวนปั่นจักรยานเพื่อการศึกษา  ปั่นพี่เพื่อน้อง  ป้อมนาคราชฯ

ชวนปั่นจักรยานเพื่อการศึกษา ปั่นพี่เพื่อน้อง ป้อมนาคราชฯ

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

ชมรมครูเก่าโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  จัดแถลงข่าวโครงการ  ปั่นพี่เพื่อน้อง  ป้อมนาคราช   พร้อมเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้   ในวันที่  11  พ.ย.  2561

เมื่อวเลา 10.00 น.   วันที่  16  สิงหาคม  2561 นายขาว  ณ  นคร  ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์   พร้อมด้วย ดร.ภูมิสิษฐ์  สุคนธวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  ,  นายเพชร  หวั่งหลี  กรรมการผู้จัดการบริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช  จำกัด  ,  นาวาเอกจิรวุฒิ  ทองเจือ  ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า  ,  นายวิบูลย์  จิตประสพเนตร  เลขาธิการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค   ,  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.พระสมุทรเจดีย์  , สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ  รวมถึงชมรมกีฬาจักรยานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมงานแถลงข่าว ปั่นพี่เพื่อน้อง  ป้อมนาคราช   เพื่อหารายได้ไปพัฒนาด้านการศึกษา  และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารายได้ซ่อมแซมห้องเรียนและอาคารเรียนของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อาทิป้อมพระจุลจอมเกล้า  วัดสาขลา  อง๕พระสมุทรเจดีย์  ซึ่งการจัดการแขง่ขันครั้งนี้ผู้ที่สมัครจะได้รับถ้วยเกียรติยศของนายชาติชาย  อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  และเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึก   อีกด้วย

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

64 + = 67