Breaking News
จัดโครงการอบรมและรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน

จัดโครงการอบรมและรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการอบรมและรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 5 = 1