Breaking News
งานประจำปีศาลเจ้าพ่อปากอ่าว จัดริ้วขบวนยิ่งใหญ่แห่ทางเรือ

งานประจำปีศาลเจ้าพ่อปากอ่าว จัดริ้วขบวนยิ่งใหญ่แห่ทางเรือ

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

IMG_5261 IMG_5280 IMG_5285 IMG_5328 IMG_5348 IMG_5360 IMG_5378 IMG_5407 IMG_5438 IMG_5485 IMG_6115 IMG_6404 IMG_6408 IMG_6440 IMG_6447 IMG_6472 IMG_6490 IMG_6540 IMG_6590 IMG_6608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.61 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ปี 2561 โดยมี นายกมล เชียงวงศ์ ,นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์, น.ส.ไพรินทร์ เทียนสุวรรณ สมาชิก อบจ.สมุทรปราการ เขต 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน คณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และพ่อค้า ประชาชน ผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมพิธี โดยมี นายเจริญ สมุทรวารีกุล ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ให้การต้อนรับ ณ ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ถนนป้อมพระจุล วัดแหลมฟ้าผ่า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบรรยากาศภายในพิธี ประธานคณะกรรมการ ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว นำผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะฯ เข้ากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักด์สิทธิ์ องค์เทพเจ้าที่ประดิษฐานภายในศาล พร้อมร่วมพิธีอัญเชิญเทพพระเจ้าศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ประดิษฐานเรือประมง จำนวน 9 ลำ เพื่อจัดพิธีอัญเชิญทางน้ำ ขบวนเรือล่องไปตามลำคลองสรรพสามิต มุ่งหน้าไปที่ท่าน้ำวัดเอี่ยมประชามิตร (แหลมฟ้าผ่า ) แล้วเลี้ยวกลับมุ่งสู่ทะเลปากอ่าวไทย เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งคลองสรรพาสามิต ซึ่งมีทั้งคนไทย และคนเชื้อสายจีน ที่เคารพนับถือเจ้าพ่อปากอ่าว ได้ตั้งโต๊ะบูชาสักการะบูชาองค์เทพพระเจ้าของศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2488 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับศาลเจ้าพ่อปากอ่าว มีที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองแหลมฟ้าผ่า ห่างจากวัดแหลมฟ้าผ่า (เดิม) ประมาณ 500 เมตร ซึ่งในปัจจุบันเป็นพื้นที่ของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งบริเวณดังกล่าวในขณะนั้นเป็นชุมชนชาวประมงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ล้อมรอบวัดแหลมฟ้าผ่า ต่อมาในปีพุทธศักราช 2486 กองทัพเรือได้ประกาศเวนคืนที่ดินบริเวณวัดแหลมฟ้าผ่า และบริเวณใกล้เคียงเพื่อจัดสร้างอู่ซ่อมเรือดำน้ำที่กองทัพเรือจัดซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น ชาวบ้านจึงอพยพมาตั้งบ้านเรือนตามแนวคลองสรรพสามิต ที่มีการขุดขึ้นในปีพุทธศักราช 2482 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2488 วัดแหลมฟ้าผ่า จึงได้ย้ายมาตั้งข้างคลองสรรพสามิตฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้ง ณ ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเอี่ยมประชามิตร ส่วนองค์เจ้าพ่อปากอ่าวได้รับการอัญเชิญโดยคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยที่เคารพนับถือมาประดิษฐานที่ศลาเจ้าแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากคลองสรรพสามิตฝั่งตะวันตก ในปัจจุบันคือที่ตั้งของอู่เรือ บริษัท เอเชี่ยนเซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) แต่ด้วยบริเวณปากคลองสรรพสามิตมีการกัดเซาะของกระแสน้ำอยู่ตลอดเวลา ทำให้พื้นดินบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อปากอ่าวถูกกัดเซาะจนถึงตัวศาล ชาวประมงและบรรดาผู้ที่ให้ความเคารพนับถือเจ้าพ่อปากอ่าวเกรงว่าศาลเจ้าพ่อปากอ่าวจะพังลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงร่วมใจกันรื้อถอนศาลเจ้าพ่อปากอ่าวมาก่อสร้างบริเวณริมคลองสรรพสามิต ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน เจ้าพ่อปากอ่าวเป็นที่เคารพสักการะ และผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวประมง และบรรดาลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่าไม่ว่าศาลเจ้าพ่อปากอ่าวจะตั้งอยู่ที่ใด เมื่อชาวประมงจะออกไปทำการประมงจะทำการเซ่นไหว้และจุดประทัดสักการะบูชาก่อนทุกครั้งเมื่อเรือผ่านศาลเจ้าพ่อปากอ่าว

นอกจากนี้ในช่วงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีการจัดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อปากอ่าว มีการแห่เจ้าพ่อปากอ่าวทางเรือ ทางรถยนต์ จัดให้มีการแสดงงิ้ว ภาพยนตร์ การแห่มังกรและเชิดสิงโตเพื่อเป็นการสมโภชเจ้าพ่อปากอ่าว และมีการเปียประมูลของเจ้าพ่อปากอ่าวในวันสุดท้ายของการจัดงาน โดยการจัดงานในปี 2560 นี้ตรงกับวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ซึ่งถือเป็นการจัดงานประจำปีและการแห่เจ้าพ่อปากอ่าวทางเรือเป็นปีที่ 124

สำหรับการแหเจ้าพ่อปากอ่าวทางเรือนั้นถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจเมื่อมีการอัญเชิญเจ้าพ่อปากอ่าวขึ้นประทับเรือประมงขนาดใหญ่ พร้อมด้วยหมู่เรือประมงเป็นจำนวนมาก ออกเดินทางจากศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ล่องขึ้นไปตามคลองสรรพสามิตแล้วไปกลับขบวนเรือตรงปากคลองวัดสาขลา ล่องลงมาถึงปากคลองสรรพสามิตเลี้ยวขวาไปทางป้อมพระจุลจอมเกล้าจากนั้นข้ามฝั่งไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ล่องขึ้นเหนือตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ข้ามฝั่งกลับมายังองค์พระสมุทรเจดีย์ ล่องกลับมายังปากคลองสรรพสามิต จากนั้นเข้าคลองสรรพสามิตมายังศาลเจ้าพ่อปากอ่าวก่อนจะอัญเชิญเจ้าพ่อปากอ่าวแห่ทางรถยนต์ต่อไป โดยตลอดระยะทางที่ขบวนแห่เจ้าพ่อปากอ่าวผ่าน ชาวบ้าน ชาวประมงและลูกศิษย์ของเจ้าพ่อปากอ่าวจะจุดประทัดสักการะเจ้าพ่อปากอ่าวกันทุกบ้านเรือน เสียงประทัดดังสนั่นไปทั่วทุกคุ้งน้ำ ประสานกับขบวนเรือประมงที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ยิ่งสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อปากอ่าว แม้จะผ่านมา 124 ปีแล้วก็ตาม

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 4 = 4