Breaking News
เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมจิตอาสา

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมจิตอาสา

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์
2017_08_13 #1_1 2017_08_13 #1_2 2017_08_13 #1_3 2017_08_13 #1_4 2017_08_13 #1_6 2017_08_13 #1_11 2017_08_13 #1_14 2017_08_13 #1_19 2017_08_13 #1_23 2017_08_13 #1_26
ร่วมพัฒนาบางปู เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 ที่ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาบางปู เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาบางปู ในวันนี้ ปัจจุบันบ้านเมืองมีความเจริญ ขึ้น อย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ มากมายสิ่งหนึ่งที่ตามมาพร้อมกับความเจริญ ก็คือความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเนาเสีย ปัญหาต่างๆ ล้วนเกิดจากประชาชน ล้วนเกิดจากสิ่งที่ทุกคนอาศัยอยู่ ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คน และทุกๆ หน่วยงาน
นางพริมลักษมณ์ ( พริม ลัก ) ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู ได้กล่าวรายงาน ถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาบางปู ในวันนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดี ด้วยหัวใจ จุดที่จะดำเนินการ กิจกรรมจิตอาสา ในวันนี้ มีทั้งหมด 6 จุดโดยจุดที่ 1 เก็บขยะ ตลอดแนวชายทะเลทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่หน้าร้านบ้านชิดลม แยกซ้าย-ขวา // จุดที่ 2 คลองหิน ข้างหมู่บ้านเพชรพรสวรรค์ // จุดที่ 3 คลองแพรกใหญ่ คลองแพรกสลอด ชุมชนยัวซ่าคาร์สันร่วมใจ หมู่ที่ 5 // จุดที่ 4 คลองสามะกี ซอยวิทยุการบิน // จุดที่ 5 คลองแพรกใหญ่ ข้างหมู่บ้านไทรงาม ชุมชนไทรงาม // จุดที่ 6 คลองหัวลาภูลาย ฝั่งน้าเค็ม
โดยบรรยากาศภายในงานมีคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเพื่อนนายก ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และพ่อค้า ประชาชนชาวตำบลบางปู เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 14 = 18