Breaking News
จัดใหญ่ วันคนพิการสากล  จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2559(ครั้งที่ 18)

จัดใหญ่ วันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2559(ครั้งที่ 18)

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

IMG_8214

จัดใหญ่ วันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2559(ครั้งที่ 18) ยกระดับคุณภาพคนพิการแบบยั่งยืน
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 18) ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานท่านประธานในพิธี โดยมีนางศิริพรรณ หาญพาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติร่วมในงานพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบไปด้วย
– การมอบรถเข็นจำนวน 15 คัน รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการจำนวน 25 คัน และไม้เท้าสำหรับคนพิการทางการมองเห็น จำนวน 10 อัน
– การมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน
– การแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมของคนพิการทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและสังคม จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
– กิจกรรมให้บริการแก่คนพิการ ได้แก่ การจดทะเบียนและต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ การเข้าเรียนในสถานศึกษา การรับสมัครงาน การตรวจสุขภาพและตรวจประเมินความพิการ การซ่อมบำรุงเครื่องช่วยความพิการ สาธิตอาชีพอิสระ บริการตัดผม และบริการนวดแผนไทย
– การบรรยายในเรื่อง “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล”
– การเสวนาในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์และหน้าที่ที่ครอบครัวคนพิการจำเป็นต้องรู้”
– การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม และการมอบของขวัญและของรางวัล
– กิจกรรมบันเทิง ได้แก่ การแสดงของคนพิการ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง
การจัดงานในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการต้องมีสิทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

86 + = 92