Breaking News
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดพิธีเปิดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2558

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดพิธีเปิดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2558

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

01 1 2 3 5 6 7 8 9 521601

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดพิธีเปิดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2558

ที่สถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดโครงการ ทอท. จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2558   โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายนิตินัย ศิริรสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่  ทอท. เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) คณะอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า และโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก(ประสิทธิ์บำรุง)  ที่มีจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมปลูกต้นแสมขาว และต้นโกงกาง จำนวน 9,999  ต้น เพื่อ  รณรงค์และแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ในการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ที่เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิด  ทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมคุณภาพอากาศอีกด้วย

นายนิตินัย ศิริรสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทาง ทอท. ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมปลูกป่าเสริมชุมชนเข็มแข็งปลอดการเผา ที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย /// กิจกรรม ปลูกป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาป่าชุมชน ที่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมอาสาปลูกป่าชายเลนที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม  นอกจากนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรม ทอท. จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ซึ่งมาจัดที่ ที่ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ ผู้บริหาร พนักงาน และเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

45 − = 36