Breaking News
ชลหารพิจิตรเหนียวถนน ทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!

ชลหารพิจิตรเหนียวถนน ทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

S__12541961 S__12615690

อบจ.สมุทรปราการได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรบนถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เป็นหลุมเป็นบ่อเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงได้เรียกประชุมสภา อบจ.ตั้งงบปรับปรุงถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนแต่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เนื่องจากถนนเส้นนี้ยังเป็นพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

นายชมสวัสดิ์  อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่าหลังการได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิพังได้รับความเสียหายเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้รถที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นปล่อยครั้งเนื่องจากว่าที่ผ่านมาทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตได้ออกแบบถนนมาให้รองรับน้ำหนักเพียงรถบรรทุก 6 ล้อเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้มีโรงงานหมู่บ้านเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจึงมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งเป็นจำนวนมากจึงทำให้ผิวถนนพังเสียหาย

ทางองค์การบริหารจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจถึงความเดือนร้อนของชาวบ้าน จึงได้เรียกประชุมผู้บริหารเพื่อที่จะหาทางเบาเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจึงได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมถนนดังกล่าวด้วยงบประมาณ 310,650,000 บาทแต่เนื่องจากว่าถนนดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรทางองค์การบริหารจังหวัดจึงไม่สามารถเข้าไปดูแลหรือบริหารจัดการได้จึงได้ทำหนังสือถึงผู้อำการการโครงการคลองส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรเมื่อวันที่ 8 กันยายนต์ 2554  เพื่อขอพื้นที่เพื่อจะได้ดำเนินการซ่อมแซมและก่อสร้างตามแบบของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่วางไว้ให้สอดคล้อง และอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจะมีการก่อสร้างถนนสายสีเขียวหรือทางจักรยานลานออกกำลังกายไฟส่องสว่างทาง เพื่อต้องการให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปด้วย อีกทั้งยังเป็นการระบายรถจากจราจรที่คับคั่งในปัจจุบัน  ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556  ในการส่งมอบพื้นที่ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียแค่งพื้นผิวจราจรเท่านั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงไม่สามารถเข้าไปดูแลหรือจัดการได้ และจะได้ปรึกษากับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหาข้อสรุปและบรรเทาความเดือดให้กับชาวบ้านต่อไป.

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 15 = 23