Breaking News
ผู้ว่าปากน้ำ-ชนสวัสดิ์ ร่วมวาง “ศิลาฤกษ์”ตลาดกลาง

ผู้ว่าปากน้ำ-ชนสวัสดิ์ ร่วมวาง “ศิลาฤกษ์”ตลาดกลาง

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

เจิม1 เจิม2

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ นายพินิจ หาญพานิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างตลาดเชิงท่องเที่ยว และศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ ตามนโยบายหลักสำคัญ พลิกโฉมปากน้ำ ผลักดันเศรษฐกิจ สร้างสรรค์โอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 10 มิ.ย.58 ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ บริเวณที่ตั้งโครงการตลาดเชิงท่องเที่ยวและศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ ตรงข้ามคลังน้ำมัน ถนนท้ายบ้าน อ.เมือง โดยมีพระครูวิจารณ์ธรรมคุณ หรือหลวงพ่อชาญ เจ้าอาวาสวัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการได้เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ จากนั้นนายพินิจ หาญพานิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ และนายชนมสวัสดิ์ อัศวเหม ได้ร่วมกันวางแผ่นศิลาฤกษ์ และอิฐทอง นาก ลงเสาเอก

นายพูลทวี ศิวะรุฬห์เทพ ปลัดเทศบาลนคสมุทรปราการ รักษาการนายกเทศมนตรี ได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนคร ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจัดทำบริการส่วนสาธารณะ ก่อสร้างตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมง และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินของเทศบาลนคร จำนวนกว่า 24 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตลาด และตลาดกลาง ในลักษณะของตลาดเชิงท่องเที่ยว สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มีสถานที่จำหน่ายและซื้อสินค้า ทุกประเภท รวมทั้งผลผลิตทางประมง และทางการเกษตร ในลักษณะขายปลีกและส่ง รวมอยู่ในสถานที่เดียวกันอย่างมีมาตฐาน ทั้งนี้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และเป็นศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ และนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งพร้อมรับรองนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้สอดคล้องกับนโยบายและโครงการของท่านชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้สอดรับกับโครงการท่าเรือเฟอรร์รี่ส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ เมืองพัทยาและหัวหิน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายก อบจ.สมุทรปราการ ได้กล่าวว่า ได้เห็นถึงเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการที่จะมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้ชาวสมุทรปราการอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดทำโครงการตลาดเชิงท่องเที่ยวและศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ โดยเริ่มจากความต้องการ 4 ข้อสำคัญ คือพลิกโฉมปากน้ำ ผลักดันเศรษฐกิจ สร้างสรรค์โอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสมุทรปราการ.

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

42 − 41 =