Breaking News

ข่าวกีฬา

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึง 12 เมษายน 2560 ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60 เวลา 16:00 น. นายณรงค์ พุ่มเจริญ นายก ... Read More »

อบต.บางพลีใหญ่ จัดรายการแข่งขันฟุตบอลประเพณีรับบัว ครั้งที่ 54 ณ สนามฟุตบอล อบต.บางพลีใหญ่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 12 ตุลาคม 2559 อบต.บางพลีใหญ่ ฟุ ... Read More »

เทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายสยาม ศิริมงคล ... Read More »