ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวกล่อมพิรุณ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87

ครอบครัวกล่อมพิรุณ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ดร.ชั้น กล่อมพิรุณ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากวิทยาลัยโกลเด้นสเตรทรัฐแคลิฟฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

            เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 ที่พิพิธภัณฑ์ บ้านกล่อมพิรุณ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ ครอบครัวกล่อมพิรุณ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ดร.ชั้น กล่อมพิรุณ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากวิทยาลัยโกลเด้นสเตรทรัฐแคลิฟฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนายบุญยืน นาคดี อดีตกำนันตำบลบางพลี ,นางสุรินทร์ นาคดี รองนายก อบต.บางพลีใหญ่ ,นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ รองเลขานุการศาลฎีกา ,นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ,นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ,ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ,ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ,นายอดีต สุกดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ตลอดจนเครือญาติ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี นางอนงค์ กล่อมพิรุณ และลูกๆ คอยให้การต้อนรับ

              ประวัติการศึกษา ดร.ชั้น กล่อมพิรุณ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดกีงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ และเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จากมหาลัยพิษณุโลก และจบปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทีมหาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และล่าสุดจบปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาด้านบริหารธุรกิจ ปี 2561 จากวิทยาลัยโกลเด้นสเตรทรัฐแคลิฟฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จบที่สาขาเอเชียแปรซิฟิกที่รัฐกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย โดยทำดุษฎีนิพนธ์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ทองเย็น เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา โดยบรรยากาศภายในงาน ยังเป็นการจัดเลี้ยงฉลอง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูกสาว แห่งบ้านกล่อมพิรุณ อีกด้วย

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*