การศึกษา-ศาสนา
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1

ผู้การเมืองปากน้ำขานรับนโยบายตำรวจภูธรภาค 1
นำ ตำรวจรวม 4 โรงพักจำนวนกว่า120
นายถอดเครื่องแบบสวมชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ นำข้าราชการตำรวจ รวม 4 โรงพักจำนวนกว่า 120 นายถอดเครื่องแบบสวมชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมพร้อมอุบาสกอุบาสิกาและประชาชน ขานรับนโยบายตำรวจภูธรภาค1 ที่มุ่งหวังในการให้บริการต่อประชาชน อย่างมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณหรือพระครูแจ้รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธาน พร้อมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 3 รูปเทศน์มหาชาติพระคาถาพันจำนวน 1,000 พระคาถา มี พ.ต.อ.โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผกก.สภ.บางพลี พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้ว พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พ.ต.อ.สุเนตร หอกลาง ผกก.สภ.บางเสาธงพร้อมสาธุชน ร่วมกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และอาราธนาศีล 5 ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาและศาสนาพิธีตามแบบประเพณีอย่างถูกต้อง ใช้หลักธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานและเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี พร้อมทั้งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา จิตใจ อุดมการณ์สำหรับตนเอง และส่วนรวมในการพัฒนาสังคมที่ดีงาม ซึ่งจะส่งผลถึง การพัฒนาข้าราชการตำรวจ ให้มีคุณภาพชีวิตและกำลังใจที่ดีในระยะยาวและการให้บริการต่อประชาชน อย่างมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*