สังคมคนปากน้ำ

ปภ.จังหวัดสมุทรปราการ จัดการฝึกการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมในจุดวิกฤต และการป้องกันระงับอัคคีภัย 2562

%e0%b8%9b%e0%b8%a0-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมภัตตาคารชมทะเล ง้วนเฮง ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ (ปภ.) จัดการฝึกการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมในจุดวิกฤต และการป้องกันระงับอัคคีภัยจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 โดยมีนายธฤต สำราษเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ และมีนายอุทัย กันทะวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.ท.สัมฤทธิ์ มุ่งพันธ์กลาง รองหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จ.สมุทรปราการ ,พ.จ.อ.พิรภพ แสงเพชร ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนคณะกรรมการ คณะทำงานการฝึกการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมในจุดวิกฤต และการป้องกันระงับอัคคีภัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการอบรม

โดยบรรยากาศในภาคเช้า ได้มีการจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อ ความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดวิกฤตต่อความคาดหวังของประชาชน ส่วนภาคในบ่ายเป็นการฝึกการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมในจุดวิกฤต และการป้องกันระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการแจ้งเหตุ การติดต่อสื่อสาร การอำนวยการ การประสานการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติ และหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ การตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ระดับอำเภอ /ระดับจังหวัด ตลอดจนกูชีพ การสาธารณสุข และการอพยพ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*