Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 Comments
         เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการครั้งที่1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง                 โดยก่อนเริ่มการประชุม นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการได้มอบหนังสือสำคัญและประดับขีดผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่7ราย ได้แก่ 1. นายจำลองพุ่มพันธุ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ //2. นายสนั่นเทียนไพร เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ //3. นางสาววิไลวรรณทาสีเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวกล่อมพิรุณ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี

0 Comments
ครอบครัวกล่อมพิรุณจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ดร.ชั้น กล่อมพิรุณ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์จากวิทยาลัยโกลเด้นสเตรทรัฐแคลิฟฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา           เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 ที่พิพิธภัณฑ์ บ้านกล่อมพิรุณตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ ครอบครัวกล่อมพิรุณจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ดร.ชั้น กล่อมพิรุณ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์จากวิทยาลัยโกลเด้นสเตรทรัฐแคลิฟฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนายบุญยืน นาคดีอดีตกำนันตำบลบางพลี ,นางสุรินทร์ นาคดี รองนายก อบต.บางพลีใหญ่ ,นายชนาธิปเหมือนพะวงศ์ รองเลขานุการศาลฎีกา ,นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ,นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ,ดร.ศักดิ์นิพนสว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวชุมชนเจริญสุข จัดพิธีทำบุญประจำปี ศาลเสด็จพ่อชัยยะรักษา

0 Comments
             เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 ที่บริเวณศาลเสด็จพ่อชัยยะรักษาเทศบาลบางปู ซอย 61 หรือซอยวังปลา ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่อ.เมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข และลุ่มสตรีชุมชนเจริญสุข ร่วมกับพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนเจริญสุข จัดพิธีทำบุญประจำปีถวายเครื่องสังเวยเสด็จพ่อชัยยะรักษา พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ จากวัด 12ธันวาราม จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเช้าโดยมี นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยนายสด ชูไสวรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู ,นายสมควร ชูไสว สมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการ ,นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ,นายมงคลสมบูรณ์...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนหมู่บ้านกล่อมพิรุณ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

0 Comments
           เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 ที่ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านกล่อมพิรุณตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายธีระวุฒิ เบญมาตย์  ประธานหมู่บ้านกล่อมพิรุณพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และพ่อค้า ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกล่อมพิรุณร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดชัยมงคล จำนวน 9รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ให้ศีลประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล            โดยบรรยากาศภายในพิธีทำบุญ ประจำปี ของหมู่บ้านกล่อมพิรุณทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ยังจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562อีกด้วย โดยมี นายบุญธรรม อินทร์แย้ม รองนายก อบต.แพรกษาใหม่พร้อมด้วยเด็กและเยาวชน ตลอดจนพ่อค้า...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.แพรกษาใหม่ ร่วมกับ นิติบุคคล ม.พฤกษา 15 ส่งมอบความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ

0 Comments
             เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 นายอำนวย บุญริ้วนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแพรกษาใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภา อบต.แพรกษาใหม่ ,กำนันธนสันต์วัสสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ ตลอดจนผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบลพร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลแพรกษา ,นายชนะหงวนงามศรี สมาชิก อบจ.สมุทรปราการ และคณะกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านพฤกษา 15 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักณ ลานกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 15 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ              โดยบรรยากาศภายในงาน มีเด็กและเยาวชน ร่วมทั้งพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านพฤกษา...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลเลขสวยได้บุญ รวม 301 ชุดเข้าพิธีปลุกเสกแล้ว

0 Comments
ขนส่งปากน้ำเปิดประมูลหมายเลขสวย 10 ปีมีครั้งเดียว รวม 301 หมายเลข นำรายได้สมทบ เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในวันที่ 10-11 พ.ย.61 นี้ที่สำนักงานเทศบาลบางปู
Continue reading
12